Këshilla të ndryshme dhe si të ballafaqohemi me brengat, streset, shqetësimet dhe problemet psikike

 

Këshilla të ndryshme

Nga thesari i Muhammed Salih El Munexhid

Nga thesari i Ibn Kajjimit

Nga thesari i Aid El-Karni

Nga thesari i Hasan El Basriut