Një ilaç tjetër është t’u tregohet halli dijetarëve fetarë dhe të kërkohet këshillë prej tyre

24/05/2011 20:53

 

Vërtet, këshillat dhe mendimet e tyre janë prej gjërave që mund të jënë ndihma më e madhe për të qëndruar i palëkundur në çastet e fatëkeqësisë. Sahabët e qanin hallin e tyre te Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, për torturat që i përjetonin…

 

 

Muhammed Salih El Munexhid

“Ballafaqimi me brengat dhe streset”

 

 

Back