Nga thesari i Aid El-Karni

Lexo këto rregulla që të largohesh nga mendimet pikëlluese

24/05/2011 21:17
  1. Dije se, nëse nuk jeton brenda kufijve të ditës tënde, shpejt do të të shpërndahet mendja dhe do ti kalosh caqet. Kjo do të thotë që nëse zgjohesh në mëngjes, mo sprit mbrëmjen dhe nëse është mbrëmje mo sprit mëngjesin. 2. Harroje të djeshmen me gjithë çka pate. Mos mbajë mërzinë...

“Na mjafton Allahu, Ai është Mbrojtësi më i mirë”

24/05/2011 21:17
    Nga frytet më të mëdha të besimit dhe nga cilësitë më të mira të besimtarit është kur ai çështjen ia beson Allahut xh.sh., mbështetet tek Ai, është i bindur në premtimet e Tij, i kënaqur me atë që i është caktuar nga rrisku. Kur besimtari mbështetet tek Zoti i tij, duhet të...

Vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi

24/05/2011 21:22
     O njeri, dije se pas urisë vjen ngopja, pas etjes ke ujin freskues, pas lodhjes së tepërt të kaplon gjumi, pas sëmundjes vjen shërimi, i humburi do të triumfojë, robi do të lirohet nga prangat e robërisë, i devijuari do të udhëzohet, dhe pëlhura e territ do të ngjitet lart...

Ajo që kaloi, mbaroi

24/05/2011 21:22
    Të mendosh rreth së kaluarës, të jetosh me të dhe të prezantosh në të, e të dëshprohesh nga të këqijat e saj është çmenduri dhe vrasje e dëshirës për jetën e tashme. Tek të mençurit fletët e së kaluarës shuhen dhe nuk transmetohen që të përsëriten, ato mbyllen njëherë e...

Mos u bëj rob i të ardhmes, prite sa të vijë

24/05/2011 21:24
“Erdhi caktimi i Allahut, pra mos kërkoni ngutjen e tij” (Kur’an 27:1) Mos vepro para kohe, a dëshiron të nxjerrish foshnjën para plotësimit të muajve, e ta këpusësh frytin para se të piqet?! Është marrëzi ta tresësh mendjen atje ku s’ke punë, e nesërmja është e humbur dhe e fshehur,...

Mos Prit Falenderim prej askujt

24/05/2011 21:24
Allahu i madhëruar krijoi robërit e Tij për Ta adhuruar dhe përkujtuar Atë, e ua dha begatitë për Ta falenderuar, por shumica adhuruan të gabuarën kur shpirtrat ua mbuloj tymi ateist, dhe mohuan përfundimisht qëllimin e qenies së tyre. Ti mos u habit nëse takon kësilloj njerëzish kur...

Pranoje jetën ashtu siç është, po deshe të jetosh

24/05/2011 21:25
Mos kërko që jeta të mbetet sipas qejfit dhe dëshirës tënde se nuk do ia arrish. Ajo i lodh edhe ata që luajnë në ditët e saja, është tmerr i të gjallëve, e përzier me të pakëndshme, shpesh të turbullon, por, përsëri s’të lëshon, në të ditët një pas një i jeton. Mos kërko, se nuk mund...

Përkujtimi i Allahut është jetë

24/05/2011 21:26
  Bismil-lahir-Rrahmanir-Rrahim     Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut, paqja dhe lavdërimi qoftë mbi Muhamedin, salallahu alejhi ve selem, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij. Njerëzit e mëdhenj e përmendnin Allahun dhe e madhëronin Atë, pasi...

"E pakta që të bën të lumtur është më e mirë se e shumta që të bën të mjerë"

24/05/2011 21:27
  "Bëhu e kënaqur me atë që Allahu të ka caktuar dhe ti do të jesh më e pasura në mesin e njerëzve”     Pjesë e vlefshme e jetës është ajo kur ti je  e lumtur dhe e kënaqur. Ndërsa lakmia dhe paniku nuk janë fare të vlefshme. Ato janë të këqia për shëndetin dhe ta...

Hy Në Kopshtin e Diturisë

24/05/2011 21:29
Njëra nga mënyrat e gjetjes së lumturisë është kuptimi i Islamit, sepse mësimi i Islamit sjell gëzim dhe e kënaq Zotin.   Ashtu sic na ka treguar i Dërguari i Allahut [salallahu alejhi ue selam]: “Kur Allahu ia do të mirën një personi, Ai ia mëson fenë.”    Kështu që lexo...