Psikologjia dhe Feja

Psikologjia e Religjionit

22/05/2011 21:08
1. Feja dhe Psikologjia   Për të sqaruar lidhshmërinë mes fesë dhe psikologjisë, pikësëpari duhet bërë përkufizimin e fesë. Feja si term i ndërlikuar në gjuhën arabe emërtohet me termin“din” i cili sipas asaj që transmetohet në literaturën fetare mban kuptimet siç janë “traditë,...

Psikiatria dhe feja

22/05/2011 21:14
Shumë psikiatër dhe psikoterapeutë, në vend dhe në botë janë të hutuar, sillen në mënyrë indiferente, kur në praktikën e tyre ballafaqohen me dukuri fetare në përmbajtjen psikopatologjike të pacientëve të tyre, ose me pyetje të drejtpërdrejta ose indirekte të natyrës fetare, që ata u ...

Amullia e psikologjisë së modernitetit

22/05/2011 21:19
    Njeriu i sodit në kuptimin thelbësor të fjalës është në një gjendje shqetësuese psikike dhe shpirtërore. Ai dita ditës më tepër është duke e tëhuajsuar dhe tjetërsuar vetveten. Situata kuptimore e humanumit bashkëkohor në masë të madhe e përkujton gjendjen në të cilën u fut...

Psikologjia e lumturise-Instiktet njerezore mes Frojdizmit dhe Islamit

22/05/2011 21:20
    Nga: Fatjon TAIPI Psikolog Ku ndodhet lumturia???!!! Lumturia, kjo supermaci shpirterore per te cilen filozofet, psikologet, dijetaret e ndryshem kane folur pambarimisht po kthehet ne nje term “jetim”, sepse ne jeten e perditshme po verehen perhere e me shume sjellje...

Profili Psikologjik i Profetit Muhammed a.s

22/05/2011 21:25
  Prof. Dr. Pajazit Nushi Profili Psikologjik i Profetit Muhammed a.s. është pjesë e interesimeve të përhershme për njohjen e tërësishme të personalitetit të tij, i cili në tërësinë e vet e ka strukturën antropologjike, fetare, etike, juridike, arsimore e shkencore. Për njohjen e ...

Psikologjia e të mirës dhe të keqes nga aspekti kur'anor dhe shkencor

22/05/2011 21:27
  A thua, edhe këtë kemi mundur ta bëjmë? Si nuk kemi ditur? Çfarë na ka penguar që në tërësi të zhvillojmë potencialet personale? Çfarë më ka frikësuar në meditim më të thellë?! - këto janë vetëm disa prej pyetjeve të cilat do të tingëllojnë në kokën e njerëzve atë ditë kur bijën...

Psikologjia e lutjes

22/05/2011 21:32
Çdo qytetar i ndershëm i botës sot ndien dhembje e dëshpërim për ato fatkeqësi që vijnë prej dukurive natyrore, si: përmbytje, tërmet etj. që çdokush nuk e kupton se përse dhe nga i vijnë. Akoma më të mëdha janë fatkeqësitë që i vijnë njeriut nga luftërat, nga sëmundjet, nga SIDA e kanceri,...

A lejohet të studiohet psikologjia?

22/05/2011 21:33
Pyetje: Selam alejkum!  Jam maturante dhe dëshiroj të studioj InshaAllah mirëpo kam problem në zgjedhjen e drejtimit, andaj a lejohet të studiohet psikologjia? Përgjigje: Alejkum selam ve Rahmetullah! Motër e nderuar, sa i përket drejtimit të psikologjisë duhet të kihet parasysh...

Ndikimi i fesë në shëndetin mendorë dhe largimin e stresit

03/06/2011 20:05
Streset dhe ankthet e jetës janë sot ndër shkaktarët më të rëndësishëm të vdekshmërisë. Dhe jo vetëm kjo, por në mënyrë direkte apo indirekte ato janë gjithashtu shkaktarë të rëndësishëm të sëmundjeve koronare, të cilat cilësohen si vrasësi numër një i njerëzimit sot. Irritim, paqëndrueshmëri...

Ndikimi psikofizik i lutjes Kuranore në shëndetin e njeriut

07/06/2011 21:36
  Allahu i madhërishëm në Kuranin famëmadh urdhëron e thotë: “E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.” (El - Bekare, 186) Si dhe: “Zoti juaj...