Shërimi Islam

Kujdes nga magjia dhe magjistarët!

27/05/2011 21:04
Kujdes nga magjia dhe magjistarët!   Xhihadi më i mirë është që të luftohen armiqtë e fesë dhe t’u qëndrojmë kundër kurthëve të...

SIHRI, SI TË BALLAFAQOHEMI ME TË...

27/05/2011 21:05
Shkruar nga Talha Kurtishi    Kushtet dhe veprimet për parandalimin e sihrit: 1. Besimi i shëndoshë që nuk është i njollosur me shirk...

Si të shërohemi nga sihri dhe xhinët

27/05/2011 21:06
Eroll Nesimi   Falendërimet i takojnë Allahut të Vetëm, i Cili s’ka lindur kënd, dhe as nuk është i lindur. Salavatet qofshin mbi të...

Uji i Zemzemit- ushqim dhe ilaç

27/05/2011 21:07
        ...

Terapia për shërimin nga sëmundja e xhineve

27/05/2011 21:07
Terapija per sherimin nga semundja e egjineve       Qe te sherohet njeriu nga egjinet duhet ti permbahet ketyre...

Disa fjalë rreth hajmalive

27/05/2011 21:08
    Hajmali quhen ato që varen në qafë, mjete bartëse, shtëpi apo diku tjetër për të sjellë dobi apo shmangur dëm, qofshin ato nga...

Falli dhe tregimi i fatit

27/05/2011 21:09
  Tregimi i fatit dhe sihri janë gjëra me të cilat janë sprovuar shumë njerëz, të cilët nuk e njohin All-llahun dhe nuk i mbështeten Atij....

Hipnoza nga këndvështrimi islam- ndërmjet lejimit dhe ndalimit

27/05/2011 21:10
    Të flasësh për hipnozën dhe se çfarë dispozitash ka Islami ndaj kësaj problematike, duhet qasje e shumanshme si dhe njohuri të...

Rreth magjisë

27/05/2011 21:11
      Falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun, Zotin e gjithë botëve. Paqja, mëshira dhe bekimet janë për Muhamedin,...

Shërimi me Kuran i sëmundjeve psiko-somatike

27/05/2011 21:12
    Bismilahi Rrahmani Rrahim   Falenderimi i takon Allahut [subhanehu ue teala], paqja dhe meshira e Allahut qofshin mbi te...

Tregimi i fatit

27/05/2011 21:13
  Shpesh dëgjojmë se ka njerëz që deklarojnë se kanë dije nga bota e padukshme ose për të ardhmen. Këta njihen me emra të ndryshëm, si ...