Lutjet drejtuar Allahut të Lartësuar

24/05/2011 20:51

 

Duaja (lutja apo kërkesa) është shume e fuqishme dhe e dobishme, ajo përfshin, edhe mbrojtjen, edhe ilaçin. Për sa i përket mbrotjes, muslimani është i detyruar t’i kthehet Allahut dhe t’i lutet Atij duke kërkuar strehim nga shqetësimet dhe për ta mbajtur larg prej tyre, ashtu siç vepronte Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem…

 

Muhammed Salih El Munexhid

“Ballafaqimi me brengat dhe streset”

 

 

Back