Fakte shkencore

Zbulimi i psikologut Vander Hoven rreth shqiptimit të fjalës Allah

28/05/2011 08:16
Vander Hoven, një psikolog nga Hollanda, shpalli zbulimin e tij të ri në lidhje me efektin e të lexuarit të Kuranit dhe përsëritjen e fjalës “Allah”, si tek njerëzit e sëmurë, ashtu edhe tek...

Kurani dhe truri

28/05/2011 08:17
Duke folur për një prej krerëve të idhujtarëve, i cili e ndaloi Muhamedin të falej në Qabe, në Kuran thuhet:   “Jo! Nëse ai nuk ndalon, Ne do ta kapim atë prej naasijeh (1).Nasijeh...

Analizat shkencore konfirmuan efektet fiziologjike të Kur'anit te dëgjuesit e tij

28/05/2011 08:18
Kur'ani ishte, është dhe do të mbetet përgjithmonë mu'xhize (mrekulli), ashtu sikurse ka përcaktuar Allahu xh.sh. Në çdo kohë zbulohen thesaret, të mirat, dhe i tregojnë botës mbinatyrshmërinë...

Zemrat gjejnë paqe në përkujtimin e All-llahut

28/05/2011 08:18
Sipas hulumtimeve të kryera nga David B. Larson, i Qendrës Kombëtare Amerikane për Hulumtime Shëndetësore, dhe ekipit të tij, krahasimet e Amerikanëve të devotshëm dhe atyre jo-fetarë kanë...

Psikologjia e ngjyrës në Kur’an

28/05/2011 08:19
Ngjyra e gjelbërt dhe kënaqësia shpirtëre Fjala e gjelbërt përmendet shumë në ajetet e Kur’anit fisnik, veçanërisht në ato që përshkruajnë gjendjen e banorëve të xhennetit dhe kënaqësitë që i...

Pastrimi i dhëmbëve forcon kujtesën

28/05/2011 08:19
  Një studim i ri thekson se kujdesi ndaj dhëmbëve të pastër forcon kujtesën dhe aktivizon qelizat e trurit. A thua cili është udhëzimi i Profetit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi...

Shkencëtarët u kthehen parimeve islame: Martesa është më e mirë

28/05/2011 08:20
  Perëndimorët gjithnjë u kthehen parimeve islame, mirëpo pas provave të hidhura me parimet njerëzore që kanë praktikuar, pasi kanë provuar ndikimet negative dhe shkatërruese të tyre për...

Mrekullitë shkencore mjekësore në namazin e natës

28/05/2011 08:21
  Në librin e shkruar në gjuhën angleze nga një grup shkrimtarësh, i titulluar “Diagnoza shtëpiake e praktikuar dhe e dobishme dhe fshehtësia e shërimit nga mjekësia popullore”, thuhet se...