Edukimi seksual në Islam

Koncepti i edukates seksuale ne islam

27/05/2011 19:38
Edukata seksuale në islam Falenderimet më të sinqerta i përkasin Zotit të madhëruar, paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi profetit Muhamed a.s, shokët dhe të...

Kultura seksuale

27/05/2011 19:41
Titulli i emisionit: Kultura seksuale   I ftuar: Dr. Isa Zekij   Konsulent fetar, pranë sekretariatit të Vakëfeve në Kuvajt. Kunsulent i revistës...

Puberteti dhe shenjat e tij

27/05/2011 19:42
Definicioni i fjalës pubertet: Fjala pubertet në kuptimin e saj gjuhësor (etimologjik) do të thotë: “ Pjekuri, apo më saktësisht: Arritja e organizmit zhvillimin...

Sëmundjet gjenitale

27/05/2011 19:43
    ...

Histori të ndryshme

27/05/2011 20:26
      Gjithçka sa përmendëm më sipër, tregon që koncepti i edukatës seksuale në islam, është më gjithëpërfshirës se koncepti perëndimor i saj....

Masturbimi

27/05/2011 20:27
Masturbimi është stimulimi i organeve gjenital me dorë apo me ndonjë mjet të jashtëm që shërben për këtë qëllim.Stimulimi i organit seksual nga njëri nga...

Në cilat raste lejohet masturbimi?

27/05/2011 20:28
Pyetja: Në cilat raste të caktuara lejohet masturbimi, sepse siç e lexova në një artikull përgjigjja ishte se nuk lejohet, por  vetëm se në raste të caktuara....

Kultura seksuale në Kuran

27/05/2011 20:31
  Vetë Zoti i Madhëruar ka përmendur në Kuran dy raste, që kanë të bëjnë me kulturën seksuale. Ne të gjithë e dimë historinë e Jusufit a.s. Historia e tij...

Qëllimi dhe objektivat e edukatës seksuale

27/05/2011 20:31
  Gjatë leximit të këtyre rreshtave dhe të temës, tek secili mund të lindë pyetja: ”Përse Islami i kushton rëndësi edukatës seksuale? Çfarë synohet të...

Shembuj të edukatës seksuale në legjislacionin islam

27/05/2011 20:32
Çdo baba dhe nënë, duhet që edukatën seksuale të fëmijëve të tyre, ta bëjnë me nijetin e veprave të mira. Nëse një baba ose nënë dëshiron dhe merr hapa...

SI TE FLASIM ME FEMIJET TANE MBI EDUKATEN SEKSUALE?

27/05/2011 20:33
VETEM JU PRINDER MUND TI JEPNI FEMIJEVE TUAJ INFORMACION TE SAKTE MBI EDUKATEN SEKSUALE... Ne duam që fëmijet tane te kene jete te shendetshme dhe te lumtur....

Pyetësor matës për të parë, nëse i edukojmë fëmijët tanë seksualisht dhe siç duhet

27/05/2011 20:34
  Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, kemi përgatitur një ushtrim, me anë të të cilit mund të vlerësojmë veten si prind, nëse i edukojmë siç duhet fëmijët...

Statistika dhe të dhëna

27/05/2011 20:34
Në një statistikë gjeta, që vetëm në internet ekzistojnë mbi tetë miliardë faqe elektronike me përmbajtje pornografike. Këto tetë miliardë faqe me përmbajtje...