Ti do të del fitimtare në të gjitha situatat

24/05/2011 21:39

Ti duhet të kërkosh shpërblim tek Allahu. Nëse të godet ndonjë brengë, vuajtje ose hidhërim, ajo është shlyerje e mëkateve. Nëse humb ndonjë fëmijë, mbaje mend se ai do të ndërmjetësojë para Allahut.

Nëse të ndodh ndonjë paaftësi ose sëmundje, mbaje në mend se ajo të sjell shpërblimin e vet nga Allahu, i cili është i ruajtur tek Ai. Uria, sëmundja, dhe varfëria mban atë si amanet dhe ia jep pronarit të vet në Botën Tjetër.

 

“Falja e namazit të garanton sjelljen e qetësisë dhe largimin e brengave.’’

 

 

“Ti mund të bëhesh gruaja më e lumtur në botë’

   Aid el Karni

 

 

 

Back